ماری در سرتاسر بریتانیا سرگردان بود و در سیرکهای مختلف برای کسب درآمد شرکت میکرد تا اینکه بالاخره به جزیرهای در بروکلین سفر کرد و تا پایان عمر خود یعنی سال سپتامبر سال در آنجا ماند و در نهایت در سن سالگی فوت کرد. زشتترین زن جهان که با زیباترین قلب و روح در تاریخ ماندگار

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها